Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

(obowiązuje od 25 maja 2018 roku)

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady przetwarzania i postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w ramach strony internetowej https://www.2pionki.pl/

Administratorem strony jest Portal Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44 – 100 Gliwice), przy ul. Św. Urbana 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617095, NIP 6312660554, REGON 363435596, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 266 500,00 zł, opłacony w całości. W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@2pionki.pl lub pisemnie na adres: Portal Games Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 13, 44-190 Knurów, Polska.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Dane Administratora Danych Osobowych.

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Portal Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44 – 100 Gliwice), przy ul. Św. Urbana 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617095, NIP 6312660554, REGON 363435596. Kontakt z nami w sprawie ochrony Twoich danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@2pionki.pl lub pisemnie na adres: Portal Games Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 13, 44-190 Knurów, Polska.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych.

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazywane nam w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym (imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, inne dane podane przez Ciebie dobrowolnie), w związku z umieszczeniem komentarza na stronie (imię, e-mail, adres IP) lub w związku z zapisaniem się na nasz newsletter (e-mail). Dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem z nami są przekazywane nam poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie, czy też skierowania zapytania drogą telefoniczną, bądź przez jakikolwiek inny kanał komunikacyjny. Dane osobowe przetwarzane w związku z umieszczeniem komentarza na stronie przekazywane są nam za pomocą formularza do dodania komentarza na stronie. Dane osobowe przetwarzane w związku z zapisaniem się na newsletter, przekazywane są nam za pomocą formularza do zapisu na newsletter.

Dane przetwarzane są w celu:

– udzielenia Ci odpowiedzi zwrotnej na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

– archiwizacji korespondencji na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ustalenia, dochodzenia i obrony potencjalnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– opublikowania Twojego komentarza na stronie – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza na stronie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

– przesyłania Ci drogą elektroniczną newslettera (otrzymywania od nas informacji handlowych i marketingowych) – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona podczas zapisywania się na newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przetwarzania danych:

– dane osobowe przekazywane nam w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi; po tym czasie treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Twoje dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

– dane osobowe przekazywane nam w związku z umieszczeniem komentarza na stronie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na stronie, chyba że wcześniej cofniesz swoją zgodę;

– dane osobowe przekazywane nam w związku z zapisaniem się na newsletter będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej cofniesz swoją zgodę.

III. Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych i świadczeniu usług na Twoją rzecz:

– firmę hostingową – w celu przechowywania tych danych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej;

– dostawcę systemu mailingowego – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera. (Ze względu na korzystanie z systemu mailingowego Mad Mimi Inc., który korzysta z serwerów znajdujących się poza Unią Europejską, dochodzi do przekazania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego, jakim w tym wypadku są Stany Zjednoczone Ameryki (USA). Nie obawiaj się jednak, Twoje dane są bezpieczne. Dostawca systemu mailingowego przystąpił do programu Privacy Shield i gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, co zostało potwierdzone w ramach umowy między Komisją Europejską a USA.);

– firmę informatyczną – w celu wsparcia usług IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych.

 

Zapewniamy jednak, że podmioty te gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 1. Uprawnienia.

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

2) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;

3) prawo do przenoszenia danych;

4) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę wyraziłeś i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania);

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – jeśli uważasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Pamiętaj jednak, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie zawsze będziesz mógł z nich skorzystać. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się szczegółowo z art. 16 – 21 RODO, które opisują zasady związane z realizacją powyższych uprawnień. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych lub żądania w związku z przysługującymi Ci prawami możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@2pionki.pl lub pisemnie na adres: Portal Games Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 13, 44-190 Knurów, Polska.

 1. Wymóg podania danych osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu z nami, umieszczenia komentarza na stronie, czy zapisania się na newsletter.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularzy kontaktowych, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

 1. Prywatność dzieci.

Oferowane przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia, wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych. Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

VIII. Bezpieczeństwo i poufność.

Gwarantujemy Ci, że zabezpieczenie Twoich danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Wszelkie dane osobowe, jakie nam przekazujesz są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Zapewniamy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych, a także podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 1. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze możliwości związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Googla’a). Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookies podmiotów trzecich.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Pamiętaj, że ustawienia cookies zawsze możesz zmienić z poziomu swojej przeglądarki, możesz też w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Cookies własne.

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, a w szczególności cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony i zwiększyć komfort przeglądania strony,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • korzystać z systemu komentarzy,
 • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube,
 • zapewniać funkcje społecznościowe

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów. Szczegóły poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, itd. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Statystyki strony i ich analizę stosujemy w celu optymalizacji naszej strony – działania w tym zakresie opieramy na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Google LLC posiada siedzibę poza Unią Europejską, przystąpił jednak do programu Privacy Shield i gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, co zostało potwierdzone w ramach umowy między Komisją Europejską a USA. Informujemy, że pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout możesz pobrać dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

Narzędzia społecznościowe, wideo. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN. Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami polityk prywatności poszczególnych usługodawców.

Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki prywatności (z uwagi na zmianę przepisów prawa, z uwagi na to, że nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu, zmianie mogą ulegać stosowane technologie, zmieniają się standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie). Zalecamy przeglądanie Polityki prywatności przed podjęciem jakichkolwiek działań na stronie.

Witamy na stronie 2Pionków

2Pionki to gry bardzo rodzinne, gwarantujące rozrywkę na wysokim poziomie dla całej rodziny. Mamy gry dla małych, średnich i dużych. I wszyscy mogą w nasze gry grać razem ponieważ gry 2Pionków łączą pokolenia!

Podstawowe informacje